“Quá trình cố vẫn là đầu não giúp ta đưa ra quyết định, là đôi tai để lắng nghe, là nguồn động lực để tìm ra hướng đi đúng đắn.”

John Crosby