“Chúng ta thường bỏ lỡ cơ hội tốt chỉ vì chúng trông như những công việc đơn điệu.”

Thomas Edison