“Thất bại là điều tất yếu với những ai không biết lên kế hoạch và mục tiêu”

Benjamin Franklin