Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách thức thu thập, bảo vệ và sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) mà bạn cung cấp trên trang web ementorhub.com (“Trang web” hoặc “Dịch vụ”) và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác có liên quan của chúng tôi (gọi chung là ” Dịch vụ”). Chính sách này cũng mô tả các lựa chọn sẵn có dành cho bạn về cách thức chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cũng như cách thức bạn truy cập và cập nhật các thông tin này. Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn (“Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”) và 12768330 Canada Inc. (“eMentorHub,”chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Thông qua việc truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc hết, hiểu rõ và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Chính sách này không áp dụng cho hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc các cá nhân mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý.

 

Thu thập thông tin tự động

Khi bạn mở Trang web, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi tới. Dữ liệu này có thể bao gồm những thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ hoặc trang web mà bạn đã truy cập trước khi đến với Trang web và Dịch vụ, các trang của Trang web và Dịch vụ mà bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, thông tin bạn tìm kiếm trên Trang web, thời gian và ngày truy cập, và các số liệu thống kê khác.

Thông tin thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm quyền có thể xảy ra, đồng thời thiết lập thông tin thống kê về việc sử dụng và lưu lượng truy cập của Trang web và Dịch vụ. Thông tin thống kê này sẽ không được tổng hợp theo bất kỳ cách nào khác để xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ mà không cần tiết lộ bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào khiến bất kỳ ai có thể xác định được danh tính của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng trên Trang web, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số Thông tin Cá nhân nhất định (ví dụ: tên và địa chỉ e-mail của bạn). Chúng tôi tiếp nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản, xuất bản nội dung, mua hàng hoặc điền vào bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào trên Trang web. Khi cần thiết, thông tin này có thể bao gồm những điều sau:

– Thông tin cá nhân như tên họ, quốc gia cư trú, v.v.

– Thông tin liên hệ như địa chỉ email, địa chỉ, v.v.

– Chi tiết tài khoản như tên người dùng, ID người dùng duy nhất, mật khẩu, v.v.

– Dữ liệu định vị địa lý như vĩ độ và kinh độ.

– Bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn sẵn sàng gửi cho chúng tôi như bài báo, hình ảnh, đánh giá, v.v.

Một số thông tin sẽ được chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn qua Trang web và Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân về bạn từ các nguồn khác như cơ sở dữ liệu công cộng, nền tảng truyền thông xã hội, bên thứ ba cung cấp dữ liệu  và các đối tác tiếp thị chung của chúng tôi. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các nguồn khác có thể bao gồm thông tin nhân khẩu học, chẳng hạn như tuổi và giới tính, thông tin thiết bị, chẳng hạn như địa chỉ IP, vị trí, chẳng hạn như thành phố và tiểu bang, và dữ liệu hành vi trực tuyến, chẳng hạn như thông tin về việc bạn sử dụng các trang web truyền thông xã hội, thông tin xem trang và kết quả tìm kiếm và các liên kết. Bạn có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của bạn, nhưng khi đó bạn có thể không tận dụng được một số tính năng trên Trang web. Nếu người dùng không biết chắc chắn những thông tin nào là bắt buộc thì có thể liên hệ với chúng tôi.

Sử dụng và xử lý thông tin thu thập được

Để cung cấp Trang web và Dịch vụ cho bạn hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, chúng tôi cần thu thập và sử dụng một số Thông tin Cá nhân nhất định. Nếu bạn không cung cấp những thông tin mà chúng tôi yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn đều có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

– Tạo và quản lý tài khoản người dùng

– Thực hiện và quản lý đơn đặt hàng

– Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ

– Cải thiện sản phẩm và dịch vụ

– Gửi thông tin quản trị

– Gửi thông tin tiếp thị và quảng cáo

– Trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ

– Yêu cầu phản hồi của người dùng

– Cải thiện trải nghiệm người dùng

– Đăng ý kiến phản hồi của khách hàng

– Phân phối quảng cáo nhắm mục tiêu

– Quản lý các cuộc thi và rút thăm giải thưởng

– Thực thi các điều khoản và điều kiện và chính sách

– Bảo vệ khỏi những người dùng độc hại và lạm quyền

– Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và ngăn ngừa thiệt hại

– Khởi chạy và vận hành Trang web và Dịch vụ

Việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn phụ thuộc vào cách thức bạn tương tác với Trang web và Dịch vụ, vị trí của bạn và các điều kiện sau (nếu có): (i) sự cho phép của bạn đối với một hoặc nhiều mục đích cụ thể; tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào mà việc xử lý Thông tin Cá nhân là đối tượng chính của Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California hoặc luật bảo vệ dữ liệu Châu Âu; (ii) việc xử lý thông tin là cần thiết để thực hiện một hợp đồng với bạn và / hoặc để hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào đã có từ các giao kết trước hợp đồng; (iii) việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà bạn là chủ thể ; (iv) việc xử lý liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc việc thực thi công quyền chính thức được ủy quyền cho chúng tôi; (v) việc xử lý là cần thiết đối với các lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc một bên thứ ba.

Lưu ý rằng theo một số chế định pháp luật, chúng tôi có thể được phép xử lý thông tin cho đến khi bạn phản đối việc xử lý đó (bằng cách chọn không tham gia) mà không cần phải dựa trên sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác dưới đây. Trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn sẵn lòng làm rõ cơ sở pháp lý chi tiết được áp dụng cho quá trình xử lý, cụ thể là việc cung cấp Thông tin Cá nhân là một yêu cầu theo luật định hay yêu cầu thuộc hợp đồng hay là một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

 

Lập hóa đơn và thanh toán

Chúng tôi sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi xử lý thông tin thanh toán của bạn một cách an toàn. Việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bên thứ ba này được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật tương ứng của họ, các chính sách này có thể có hoặc không có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư như Chính sách này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các chính sách bảo mật tương ứng của họ.

 

Quản lý thông tin

Bạn có thể xóa những Thông tin Cá nhân nhất định thuộc về bạn mà chúng tôi đã sở hữu. Những Thông tin Cá nhân mà bạn có thể xóa này có thể thay đổi khi Trang web và Dịch vụ thay đổi. Tuy nhiên, khi bạn xóa Thông tin Cá nhân, chúng tôi vẫn có thể duy trì một bản sao của Thông tin Cá nhân chưa được chỉnh sửa trong hồ sơ của chúng tôi trong một khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ của chúng tôi đối với các bên liên quan cũng như các đối tác của chúng tôi và để đáp ứng các mục tiêu được mô tả dưới đây. Nếu bạn muốn xóa Thông tin cá nhân của mình hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện việc này.

 

Tiết lộ thông tin

Tùy thuộc vào Dịch vụ được yêu cầu hoặc khi cần thiết để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà bạn yêu cầu, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn sau khi có sự đồng ý của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy cộng tác với chúng tôi, bất kỳ bên liên quan và nhà thầu phụ nào khác mà chúng tôi liên kết để hỗ trợ cho Trang web và Dịch vụ hoạt động bình thường. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân với các bên thứ ba không liên quan. Các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba này không được phép sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn trừ khi việc đó là cần thiết để đại diện chúng tôi thực hiện các dịch vụ hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho những mục đích này với các bên thứ ba có chính sách bảo mật nhất quán với chúng tôi hoặc những người đồng ý tuân theo các chính sách của chúng tôi về Thông tin cá nhân. Các bên thứ ba này chỉ được cung cấp Thông tin Cá nhân mà họ cần để thực hiện các chức năng được chỉ định và chúng tôi không cho phép họ sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân cho mục đích tiếp thị của riêng họ hoặc các mục đích khác.

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận được khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép, chẳng hạn như để tuân thủ trát hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự, và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng một yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Trong trường hợp chúng tôi trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập hoặc bị mua lại bởi một công ty khác, hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty, tài khoản người dùng và Thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ nằm trong số các tài sản được chuyển giao.

 

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ dài hạn hơn. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào được rút trích từ hoặc có bao gồm Thông tin Cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa đi, nhưng sẽ được thực hiện theo cách thức sao cho không ai có thể nhận biết được danh tính của bạn. Khi hết thời gian lưu giữ, Thông tin Cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền sửa chữa và quyền di chuyển dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ này.

 

Chuyển giao thông tin

Tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, việc chuyển giao dữ liệu có thể liên quan đến việc chuyển giao và lưu trữ thông tin của bạn ở một quốc gia khác với quốc gia của bạn. Bạn có quyền tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc chuyển thông tin đến một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc đến bất kỳ tổ chức quốc tế nào được điều chỉnh bởi Luật Cộng đồng quốc tế hoặc được thỏa thuận bởi hai hoặc nhiều quốc gia, chẳng hạn như Liên hợp quốc, và về các biện pháp an ninh được chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin của bạn. Nếu có bất kỳ sự chuyển giao nào như vậy diễn ra, bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách kiểm tra các phần liên quan của Chính sách này hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin được cung cấp trong phần liên hệ.

Quyền của người dùng

Bạn có thể thực hiện một số quyền liên quan đến những thông tin của bạn do chúng tôi xử lý. Cụ thể, bạn có các quyền như sau: (i) bạn có quyền rút lại sự cho phép với việc xử lý thông tin của mình mà trước đó bạn đã đồng ý; (ii) bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin của bạn nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý khác với sự đồng ý trước đó; (iii) bạn có quyền tìm hiểu xem thông tin có đang được chúng tôi xử lý hay không, có quyền được biết về các khía cạnh nhất định của quá trình xử lý và nhận bản sao của các thông tin đang được xử lý; (iv) bạn có quyền xác minh tính chính xác của thông tin của bạn và yêu cầu cập nhật hoặc sửa chữa thông tin đó; (v) trong những trường hợp nhất định, bạn có quyền hạn chế việc xử lý thông tin của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ thông tin đó; (vi) trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân của bạn; (vii) bạn có quyền nhận thông tin của mình dưới dạng được cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được trên máy tính, và nếu như khả thi về mặt kỹ thuật, bạn có quyền truyền thông tin đến một bên kiểm soát khác mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Điều khoản này có thể áp dụng với điều kiện là thông tin của bạn được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự cho phép của bạn hoặc dựa trên một hợp đồng mà bạn là một phần hoặc theo các nghĩa vụ trước hợp đồng đó.

 

Quyền phản đối việc xử lý thông tin

Khi Thông tin Cá nhân được xử lý vì lợi ích công cộng hoặc trong quá trình chúng tôi thực hiện các quyền hạn chính thức được giao hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bằng cách đưa ra các căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn để chứng minh cho sự phản đối. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng nếu Thông tin Cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bất kỳ lúc nào mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào. Để tìm hiểu liệu chúng tôi có đang xử lý Thông tin Cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hay không, bạn có thể tham khảo các phần liên quan thuộc tài liệu này.

 

Quyền bảo vệ dữ liệu theo GDPR

Nếu bạn là cư dân thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn sẽ có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định và eMentorHub sẽ thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn chỉnh sửa, hiệu đính, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn được thông báo về Thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

– Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ và bạn có thể truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn.

– Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn thiện Thông tin cá nhân mà bạn cho rằng chưa đầy đủ.

– Bạn có quyền yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của mình theo một số điều kiện của Chính sách này.

– Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.

– Bạn có quyền yêu cầu sự hạn chế trong việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Khi bạn hạn chế việc xử lý Thông tin cá nhân của mình, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin đó nhưng sẽ không xử lý thêm.

– Bạn có quyền được cung cấp bản sao thông tin mà chúng tôi có về bạn ở định dạng được cấu trúc, có thể đọc được bằng máy tính và được sử dụng phổ biến.

– Bạn cũng có quyền rút lại sự cho phép của mình bất kỳ lúc nào khi eMentorHub dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

 

Quyền riêng tư của California

Ngoài các quyền như được giải thích trong Chính sách này, cư dân California cung cấp Thông tin Cá nhân (như được định nghĩa trong luật định) để có được các sản phẩm hoặc dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình có quyền yêu cầu và nhận được từ chúng tôi, mỗi năm dương lịch một lần, thông tin về Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã chia sẻ, nếu có, với các doanh nghiệp khác để sử dụng cho mục đích tiếp thị. Nếu có, thông tin này sẽ bao gồm các loại Thông tin Cá nhân, tên và địa chỉ của những doanh nghiệp mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân này trong năm dương lịch ngay trước đó (ví dụ: các yêu cầu được đưa ra trong năm hiện tại sẽ nhận được thông tin của năm trước đó). Để có được thông tin này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Cách thức thực thi các quyền này

Mọi yêu cầu thực thi quyền lợi của bạn có thể được chuyển đến eMentorHub thông qua các thông tin liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu này. Yêu cầu của bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh rằng bạn chính là người bạn đang thừa nhận hoặc bạn là đại diện được ủy quyền của người đó. Bạn phải cung cấp đầy đủ các chi tiết để cho phép chúng tôi hiểu đúng yêu cầu và đáp ứng yêu cầu đó. Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn Thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi xác minh được chính xác danh tính của bạn hoặc bạn có đủ thẩm quyền để đưa ra yêu cầu đó hay không và xác nhận được rằng Thông tin cá nhân đó có liên quan đến bạn.

 

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không chủ trương thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào qua Trang web và Dịch vụ này. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái họ và giúp thực thi Chính sách này bằng cách hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp Thông tin Cá nhân thông qua Trang web và Dịch vụ mà không được sự cho phép của phụ huynh. Nếu bạn có lý do để tin rằng có trẻ em dưới 18 tuổi đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web và Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng phải từ đủ 16 tuổi trở lên mới có thể cho phép xử lý Thông tin Cá nhân của bạn ở quốc gia của bạn (ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm điều đó thay mặt bạn).

 

Cookies

Trang web và Dịch vụ sử dụng “cookie” để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Cookie là một tệp văn bản được máy chủ trang web đặt trên ổ cứng của bạn. Cookie không được dùng để chạy chương trình hoặc lây nhiễm vi rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ từ tên miền đã cấp cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho các mục đích thống kê nhằm vận hành Trang web và Dịch vụ. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Để tìm hiểu thêm về cookie và cách quản lý chúng, hãy truy cập internetcookies.org

 

Báo hiệu “Do Not Track” (Không Truy Vết)

Một số trình duyệt kết hợp tính năng Do Not Track (Không Truy Vết) để báo hiệu cho các trang web bạn truy cập rằng bạn không muốn các hoạt động trực tuyến của mình bị theo dõi. Truy vết không giống với việc sử dụng hoặc thu thập thông tin khi kết nối đến một trang web. Vì những mục đích này, truy vết liên quan đến việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ những người tiêu dùng sử dụng hoặc truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khi họ di chuyển qua các trang web khác nhau theo thời gian. Trang web và Dịch vụ không theo dõi người dùng truy cập theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba. Tuy nhiên, một số trang web của bên thứ ba có thể theo dõi các hoạt động lướt web của bạn khi chúng cung cấp nội dung cho bạn, điều này cho phép họ điều chỉnh những nội dung hiển thị cho bạn.

 

Quảng cáo

Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo trực tuyến và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp và không xác định danh tính về khách hàng mà chúng tôi hoặc các nhà quảng cáo của chúng tôi thu thập thông qua quá trình bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ danh tính của cá nhân khách hàng với các nhà quảng cáo. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp và không xác định này để phân phối các quảng cáo phù hợp cho các đối tượng dự kiến.

Chúng tôi cũng có thể cho phép một số công ty bên thứ ba giúp chúng tôi tùy chỉnh quảng cáo mà chúng tôi cho rằng có thể người dùng quan tâm và thu thập và sử dụng một số dữ liệu khác liên quan đến hoạt động của người dùng trên Trang web. Các công ty này có thể phân phối quảng cáo kèm theo đặt cookie và theo dõi hành vi của người dùng.

 

Các bên liên quan

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn cho các bên liên quan với chúng tôi nhằm mục đích có thể cung cấp hoặc bổ sung cho bạn các sản phẩm và dịch vụ liên quan. Mọi thông tin liên quan đến bạn mà chúng tôi cung cấp cho các bên liên quan với chúng tôi sẽ được các bên liên quan đó xử lý phù hợp theo các điều khoản của Chính sách này.

 

Thư quảng cáo điện tử

Chúng tôi cung cấp các bản tin điện tử mà bạn có thể tự nguyện đăng ký bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cam kết giữ bí mật địa chỉ email của bạn và sẽ không tiết lộ địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp được phép trong phần xử lý và sử dụng thông tin hoặc cho mục đích sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba để gửi những email tương tự. Chúng tôi bảo đảm các thông tin được gửi qua e-mail là phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành.

Tuân theo Đạo luật CAN-SPAM, trong tất cả các e-mail mà chúng tôi gửi sẽ nêu rõ e-mail đó là của ai và cung cấp thông tin rõ ràng về cách liên hệ với người gửi. Bạn có thể chọn ngừng nhận bản tin hoặc email tiếp thị của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký (unsubscribe) có trong những email này hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, bạn sẽ tiếp tục nhận được các email giao dịch cần thiết.

 

Liên kết đến các tài nguyên khác

Trang web và Dịch vụ có chứa các liên kết dẫn đến các tài nguyên khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các tài nguyên khác hoặc các bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý điều này khi bạn rời khỏi Trang web và Dịch vụ cũng như đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi bên và mọi tài nguyên có thể thu thập Thông tin Cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý nhằm nỗ lực bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép Thông tin Cá nhân trong khả năng kiểm soát và lưu giữ của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo cho việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây. Do đó, trong lúc chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, bạn cũng cần hiểu rõ rằng (i) có những giới hạn về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (ii) không thể đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu được trao đổi giữa bạn và Trang web và Dịch vụ; và (iii) bất kỳ thông tin và dữ liệu nào tương tự như vậy đều có thể bị bên thứ ba xem được hoặc giả mạo khi được chuyển tải, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức.

 

Rò rỉ dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi nhận thấy rằng bảo mật của Trang web và Dịch vụ đã bị xâm phạm hoặc Thông tin cá nhân của người dùng đã bị tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công bảo mật hoặc lừa đảo, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp thích hợp tương ứng, bao gồm, nhưng không giới hạn, điều tra và báo cáo, cũng như thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp rò rỉ dữ liệu, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ gây tổn hại tương ứng cho người dùng do rò rỉ dữ liệu gây ra hoặc nếu luật pháp yêu cầu thông báo. Chúng tôi sẽ thực hiện việc này bằng cách gửi cho bạn một email.

 

Các thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách này hoặc các điều khoản của nó liên quan đến Trang web và Dịch vụ ở từng thời điểm theo quyết định của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được thông báo về bất kỳ thay đổi quan trọng nào về cách thức chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân. Khi chúng tôi thực hiện việc này, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chính thức của Trang web. Chúng tôi cũng có thể gửi thông báo cho bạn theo những cách khác tùy theo quyết định của chúng tôi, chẳng hạn như gửi tới thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp. Bất kỳ phiên bản cập nhật nào của Chính sách này cũng sẽ có hiệu lực ngay sau khi Chính sách sửa đổi được đăng tải, trừ khi có quy định khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau ngày Chính sách sửa đổi có hiệu lực (hoặc hành động nào khác được chỉ định tại thời điểm đó) chính là sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Tuy nhiên, nếu không có sự cho phép của bạn, chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào khác so với những gì đã được đề cập tại thời điểm Thông tin Cá nhân của bạn được thu thập.

 

Chấp nhận chính sách

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý với những ràng buộc của Chính sách. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ theo các điều khoản của Chính sách này, bạn sẽ không được cấp quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu rõ thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể thực hiện việc này thông qua biểu mẫu liên hệ.

 

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 21 tháng 6 năm 2021.“Điều ta e ngại nhất lại chính là điều ta cần làm nhất”

Ralph Waldo Emerson.